search the folktrax site
 

FTX-805 - ULUMBUNDUBUNDU

African Instruments - Xylophones

Small ensembles of beaten blocks to the larger Royal Chopi orchestras

Chopi - Dhola - Ganda - Kanyoka - Lozi - Luba - Lunda - Nyanja-Mang'anja - Nyoro - Valley Tonga - Zande-Bandiya

805ChopiTimbila.JPG
   

MUSINGASINGA YAKORA EGALI - NAKULABUDDE - OKACHI - KONDO NATIPALA BAKO - MKAZI WA MULOMO - KALUBAMBU TAMBO BIBONGO - MULALA KARIMUKWA PANGA - MUTOMBOKO - LUWENDO - LAWANANI MICHANGA SIKA TIMBILA TAMAKONO - MTSITSO WO MBIDI - CHIBUDU - MTSITSO WOKHATA - HINGANY-ENGISA MASINGITA - KACHANCHA

last
next

 

home about us contact us CD DVD order